2016 VALD STYRELSE

Ledamöter

Christel Sonntag, ordförande
Markku Järvinen, vice ordförande
Kurt Lundqvist
Stig Engman
Inger Karlsson

 

 


DEJOUR
Tel: 040 569 2622

Driftchef: 044 358 5923
... PARGAS FJÄRRVÄRME - PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ...
Med Bioenergi producerad värme direkt hem till dig.

Pargas Fjärrvärmes styrelse och förvaltning

Se styrelsens sammansättning i kolumnen till vänster.

Verkställande direktör är stadsingenjör Manne Carla, 040-4885670
DI Mika Laaksonen fungerar som bolagets driftchef.

Övriga drifttjänster köps av Pargas stad och privata företag.
Accountor Ab sköter bokföringen och gör upp bokslut.

Som revisorsamfund fungerar BDO Ab, Jukka Korin, CGR

Största aktieägare är Pargas stad (100%)

Sundet