Fjärrvärme

DEJOUR
Tel: 040 569 2622

Driftchef: 044 358 5923
... PARGAS FJÄRRVÄRME - PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ...
Med Bioenergi producerad värme direkt hem till dig.

Meddelanden från Pargas Fjärrvärme Ab

Pargas Fjärrvärme Ab meddelar på den här sidan bland annat om förändringar i tariffer och avtal, samt om eventuella driftstörningar och avbrott i värmeleveransen.

 

24-5-2018
Pargas Fjärrvärme Ab:s dataskyddsbeskrivning, "Dataskyddsbeskrivning (GDPR)"

1-2-2018
Pargas Fjärrvärme Ab sänker energiavgiften från 1.2.2018 till 51,50 eur/MWh, mvs 0% (63,86 eur/MWh mvs 24%). Se tariffen!

11-5-2017
Pargas Fjärrvärme Ab:s infoblad 2017, "Med värme från Pargas"

1-4-2017
Pargas Fjärrvärme Ab sänker energiavgiften från 1.4.2017 till 55,27 eur/MWh, mvs 0% (69,01 eur/MWh mvs 24%). Se tariffen!

1-8-2016
OBS! Fjärrvärmedistributionen avbryts tillfälligt onsdag kväll den 3.8.2016, kl. 21:00. Värmeleveransen beräknas återupptas den 4.8.2016 kl. 02:00, med förbehåll för eventuella oväntade problem i samband med rörnätsarbetena. Vi beklagar de olägenheter som arbetena förorsakar.

21-12-2015
Pargas Fjärrvärme Ab sänker energipriset från 1.1.2016 till 57,27 eur/MWh, mvs 0% ( 71,01 eur/MWh mvs 24% ). Se tariffen!
Samtidigt vill vi önska alla våra kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2016!

1-1-2015
Pargas Fjärrvärme Ab håller energipriset oförändrat som 58,27 eur/MWh mvs 0% ( 72,25 eur/MWh mvs 24% ). Se tariffen!

4-6-2014
Biovärmecentralens utvidgning har nått taklagshöjd och firas den 6 juni. Tillbygget börjar leverera värme under vintern 2014-2015.

1-1-2014
Pargas Fjärrvärme Ab håller energipriset oförändrat som 58,27 eur/MWh mvs 0% ( 72,25 eur/MWh mvs 24% ). Se tariffen!

20-12-2012
Granskningsbegäran!
Pargas Fjärrvärme Ab levererar fjärrvärme till er fastighet. Fjärrvärmens nätverk läcker vatten. Vi har inte lyckats lokalisera någon läcka i terrängen. Vi ber er kontrollera värmeväxlaren i utrymmet för värmefördelningen för möjliga läckor. Upptäckta läckage måste repareras så att värmedistributionen kan fortsätta utan avbrott.

Eventuella läckor kan rapporteras till eller ytterligare information fås av Mika Laaksonen - mika.laaksonen@parainen.fi eller 044-3585 923.

15-10-2012
Pargas Fjärrvärme Ab är tvungen att justera energiavgiften fr.o.m. den 01.12.2012 med 9%. Den nya energiavgiften är 58,27 eur/MWh moms 0% (71,67 eur/MWh moms 23%).
Bolagets styrelse beslöt om prisjusteringen på sitt möte den 11.09.2012. Prisjusteringen beror främst på den reducerade mängden tillgänglig processvärme och på förhöjningarna av marknadspriserna på samtliga bränslen som används vid fjärrvärmebolagets anläggningar för att producera värme, samt på förhöjda personalkostnader.
Situationen med tillgänglig processvärme från den lokala industrin har varit mycket utmanande under året och denna situation kommer att fortsätta tillsvidare. Den bortfallna andelen processvärme ersätts till största delen av värme producerad med brännolja. Trots denna prisjustering är Pargas Fjärrvärmes energiavgift fortfarande konkurrenskraftig då man gör en jämförelse mellan fjärrvärmebolagen i regionen.
Närmare information ges vid behov av Pargas Fjärrvärme Ab / Manne Carla, vd tfn. 040-488 5670

27-04-2012
Pargas Fjärrvärme Ab fyller 30 år.

08-03-2012
Vi söker en sommararbetare för service- och undehållsarbeten till vår nya biovärmecentral i Lövnäs för tiden 28.05 – 03.08.2012. Läs mera ...

21-11-2011
Biovärmecentralen i Lövnäs kördes igång inför vintern efter en fin varm höst och producerar biovärme sedan 17.11.2011.

09-11-2011
Pargas Fjärrvärme Ab är tvungen att justera energiavgiften fr.o.m. den 01.01.2012 med ca 7%. Den nya energiavgiften är 53,46 eur/MWh moms 0% ( 65,76 eur/MWh moms 23% ). Bolagets styrelse beslöt om prisjusteringen den 25.10.2011. Prisjusteringen baserar sej på det starkt förhöjda marknadspriset på tung brännolja vilket blev bestående, samt med att anskaffningspriset på flisbränslet till biovärmecentralen stigit under 2011 och fortsätter troligen att stiga under 2012 då efterfrågan på denna energiform ökar kraftigt. Trots denna prisjustering är Pargas Fjärrvärmes energiavgift för 2012 den näst lägsta i en jämförelse gjord mellan fjärrvärmebolagen i regionen. Närmare information ges vid behov av Pargas Fjärrvärme Ab / Manne Carla, vd 040-488 5670

15-3-2011
Pargas Fjärrvärme Ab höjer sin energiavgift fr.o.m. 1.5.2011 med 8% till 49.95 euro/MWh (mvs 0%)

2-3-2011
Rörläckaget vid Parsbybacken är åtgärdat. Fjärrvärmedistributionen till området åter igång 2.3.2011 kl. 02:00.

1-3-2011
Fjärrvärmedistributionen till Parsbybacken avbryts tisdagen den 1.3.2011, kl. 20:00 för reparation av ett rörbrott på den äldsta delen av fjärrvärmenätet. Värmeleveransen borde återupptas senast den 2.3.2011 kl. 06:00, med förbehåll för eventuella oväntade problem i samband med reparationen. Vi beklagar de olägenheter som rörbrottet förorsakar.

1-12-2010
Pargas Fjärrvärme Ab förnyar sina tariffer och avtalsvillkor 2011, i enighet med rekommendationerna från Finsk Energiindustri rf.