SENASTE MEDDELANDEN

11-5-2017

Pargas Fjärrvärme Ab:s infoblad 2017, "Med värme från Pargas" Se meddelanden!

1-4-2017

Pargas Fjärrvärme Ab sänker energiavgiften från 1.4.2017 till 55,27 eur/MWh, mvs 0% ( 69,01 eur/MWh mvs 24% ). Se tariffen! Se tariffen!

LÄS MER...


DEJOUR
Tel: 040 569 2622

Driftchef: 044 358 5923
... PARGAS FJÄRRVÄRME - PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ...
Med Bioenergi producerad värme direkt hem till dig.

Välkommen till Pargas Fjärrvärme Ab

Pargas Fjärrvärme Ab grundades 27.4.1981. Bolaget erbjuder sina kunder miljövänligt producerad värmeenergi. En betydande andel av energin som distribueras till kunderna kommer från industrins processvärme. Därför släpper fastigheter som är anslutna till fjärrvärmen ut mindre koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid samt partiklar än fastigheter uppvärmda på traditionellt sätt. Den nya biovärmecentralen i Lövnäs garanterar att Pargas Fjärrvärme Ab också i fortsättningen kan erbjuda miljövänlig energi till sina kunder och på det viset bidra till att minska utsläpp till atmosfären.

 

ALLMÄN INFORMATION

FjärrvärmeLövnäs nya biovärmecentral producerar miljövänlig värmeenergi. Biovärmecentralen körde igång på hösten 2010. En 4MW flispanna byggdes parallellt med den tidigare 8MW pannan och togs i bruk hösten 2014. Förutom biovärme levererar vi också processvärme från industrin. Olja används enbart som reservbränsle.

Tag kontakt med vår biobränsleleverantör om du har hyggesrester mm. att sälja.

Pargas Fjärrvärme Ab är medlem i Finsk Energiindustri rf., som är en näringspolitisk och arbetsmarknadspolitisk intresse-organisation för el- och fjärrvärmesektorn.

Bekanta dig även med broschyren Använd fjärrvärmen rätt