Fjärrvärme

DEJOUR
Tel: 040 569 2622

Driftchef: 044 358 5923
... PARGAS FJÄRRVÄRME - PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ...
Med Bioenergi producerad värme direkt hem till dig.

Pargas Fjärrvärme Ab i siffror

Pargas Fjärrvärme Ab grundades 27.4.1981.

  • 31.12.2014 var 172 fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet
  • nätets totallängd är ca 30 km
  • total anslutningseffekt ca 22 MW
  • 2014 producerades totalt 43 572 MWh energi
    • varav 27 498 MWh (63,1 %) med industrins processvärme
  • Omsättning 2014 ca 2,7 Meuro

Fjärrvärme